Harderwijk 1894


De naam Kuijkhoven komen we bij toeval tegen in het fraaie - helaas uitverkochte - boek 'Historie van de Elburger vissersvloot van W. van Norel'.
Er wordt een passage aangehaald uit het Over Veluwsch Weekblad van 9 februari 1895.
We citeren: "Woensdagmiddag is van de werf van W.B. Kuijkhoven met goed gevolg te water gelaten de visschersschuit HK 15 voor rekening van G.J. Brands.
Dit is de eerste nieuwe schuit welke door hem is gebouwd. Moge er nog menige volgen".
Het ging om een pluut die in 1913 doorverkocht werd aan Goossen van Ommen,
nadat eigenaar Gerrit Jacob Brands met zijn gezin naar Amerika was geemigreerd.

We komen daarna nieuwbouw van pluten en botters tegen op de werf van Oost te Harderwijk.
De naam Kuijkhoven verdwijnt in Harderwijk en duikt in Haarlem in 1907/1908 weer op.

Hieronder ziet u een foto van de botter EB25 welke in 1895 is gebouwd bij de werf van Kuijkhoven.
voor meer info over deze boot klik hier
Botter EB25


Hieronder ziet u een foto van de pluut EB18 welke al meer dan 110 jaar geleden bij de werf van Kuijkhoven is gebouwd. voor meer info over deze boot klik hier
Pluut EB18